EKSPRESOWA WYSYŁKA

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU DO 14 DNI

BEZPIECZNE ZAKUPY

100% SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE       
 
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rajskidomek.com.pl bądź www.rajskidomek.pl (zwany w dalszej części Sklepem ), za pośrednictwem którego sprzedawane są produkty znajdujące się w jego ofercie (zwane w dalszej części Produktami ) prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.

2. Wszelkie informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej pod adresem internetowym Sklepu wskazanym w pkt 1. regulaminu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysłanie formularza z zamówieniem przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna danego Produktu i nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Zawarcie umowy handlowej następuje z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia przedmiotowego zamówienia.

3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu zdjęcia i ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu w odniesieniu do odcieni barw i nie stanowi to wady fabrycznej produktu.

4. Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Warunki sprzedaży hurtowej wymagają każdorazowych indywidualnych uzgodnień z Klientem.

 
II. ZAMÓWIENIA
 
1. Sprzedaż w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
  • formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  • zamówienia przesłanego drogą e-mailową na adres internetowy Sklepu rajskidomek@rajskidomek.com.pl
  • zamówienia telefonicznego poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerami telefonów: 

           tel.  693 285 641 lub tel. 721 199 940

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta kompletnych i aktualnych danych teleadresowych do wysyłki wraz z numerem telefonu. Powyższe dane winne być przez Klienta sprawdzone i ewentualnie skorygowane w momencie potwierdzenia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu. 
 
3. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane przez Sklep pod warunkiem dostępności Produktu/ów w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, jeżeli zamówiony/e Produkt/y jest niedostępny Obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem dokonania uzgodnień co do dalszej realizacji zamówienia (realizacja części zamówienia, oczekiwanie na Produkt lub anulowanie zamówienia ).
 
4. Złożenie zamówienia w Sklepie nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w części lub w całości bez podania przyczyny.
 
 
III. CENY I PŁATNOŚCI
 
1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów w sklepie stacjonarnym mogą się różnić od cen tych samych Towarów oferowanych w sklepie internetowym.
 
2. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:
  • płatność przelewem z góry (przedpłata) na rachunek bankowy podany Klientowi przez Sklep w potwierdzeniu zamówienia,
  • płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej,
  • płatność poprzez system płatności internetowych ( PayU.pl ),
  • płatność gotówkowa przy odbiorze Produktu w sklepie firmowym w Katowicach.

3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon sprzedażowy. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie klienta przekazane w formie pisemnej w uwagach do składanego zamówienia.

 

IV. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Zamówienia realizowane są przez Sklep najpóźniej do 48 godzin licząc od dnia zaksięgowania całości należności na rachunku bankowym podanym przez Sklep w potwierdzeniu zamówienia lub otrzymania informacji o płatności przy odbiorze.

2. Na termin dostawy do Klienta składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz czas dostawy przesyłki przez przewoźnika, jeżeli Klient wybrał dodatkowo opcję dostarczenia towaru przez przewoźnika. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

3. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku czasowego braku Produktu w Sklepie. W takim przypadku Klient zostaje poinformowany o tym fakcie przez obsługę Sklepu. Informacja o terminie dostępności produktu zamieszczona jest przy każdym produkcie w Sklepie.

4. Zamówione Produkty dostarczane są do odbioru osobistego w sklepie firmowym w Katowicach lub dostarczane są pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej na życzenie Klienta wyrażone poprzez wybranie w procesie składania zamówienia odpowiedniej formy wysyłki. Wysyłka Produktów realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 
5. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku wyboru opcji dostarczenia Produktów przez przewoźnika koszty takiej dostawy ponoszone są przez Klienta i doliczane do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia i wykazywane Klientowi w końcowej fazie składania zamówienia.  
Sklep nie realizuje zamówień z adresami wysyłki poza granice RP.
 
6. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika paczek ponadgabarytowych koszty wysyłki kalkulowane są oddzielnie i przekazywane Klientowi do akceptacji przed realizacja zamówienia.

  

IV. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient (konsument) może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w pkt 5. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy sprzedaży rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (otrzymania Produktu/ów ).

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rajskidomek@rajskidomek.com.pl.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], [numer zamówienia] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Numer rachunku bankowego do zwrotu należności: [właściciel rachunku, nazwa banku, numer rachunku]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Produkt/y wraz z oryginałem dowodu sprzedaży oraz informację z danymi teleadresowymi oraz numerem rachunku bankowego do zwrotu należności należy odesłać na adres: Promys, ul. Mroźna 17, 40-316 Katowice

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu każdego Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Klientowi ( konsumentowi) należność nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Klienta w oświadczeniu woli numer rachunku bankowego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klient nie prześle na adres e-mailowy Sklepu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu/ów w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu/ów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Jeżeli Kupujący ( konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu (konsumentowi) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić do Sklepu Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient może składać reklamacje w formie elektronicznej na adres rajskidomek@rajskidomek.com.pl lub w formie pisemnej na poniższy adres: Promys Adam Włoczyk, ul. Mroźna 17, 40-316 Katowice.

8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Reklamację są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail .

10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem konsumenckim.


 
Prosimy przed odebraniem przesyłki od przewoźnika  sprawdzić jej stan i zwrócić szczególną uwagę, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu ( m.in. uszkodzone taśmy, rozdarcia, wgniecenia ) .
W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia prosimy  sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika. Po spisaniu protokołu prosimy  niezwłocznie skontaktować sie ze Sklepem.
 
Prosimy sprawdzić stan produktu pod kątem ewentualnych niezgodności z zamówieniem lub wad niezwłocznie po otrzymaniu towaru, a koniecznie przed jego wypraniem / użyciem .
 
 
V. POSTANOWIENA KOŃCOWE
 
1. Adres korespondencyjny Sklepu : PROMYS, ul. Mroźna 17, 40-316 Katowice
 
2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych dla celów ewidencyjnych oraz dla celów realizacji zawartych umów sprzedaży, w tym do kontaktu Sklepu  z Klientem oraz mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych Produktów. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane , do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
3. Niniejszy regulamin jest częścią integracyjną umowy handlowej zawieranej każdorazowo przez Sklep  z Klientem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych obowiązują stosowne przepisy prawa.
 
4. Sklep prowadzony jest przez przedsiębiorstwo PROMYS Adam Włoczyk, ul. Mroźna 17, 40-316 Katowice , wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice, REGON: 277998995, NIP: 954-188-65-86. 
 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.